Đoàn kết, đồng thuận giúp đời

0
1571

 

– Mỗi thành viên là một kết cấu Nền Tảng của Hội
– Phải đoàn kết, Đồng thuận, Sáng tạo, Tiên phong
– Luôn tôn trọng, Chia sẻ, Lắng nghe và Thấu hiểu.
– Chung mục tiêu cùng lấy Tâm ngự trị
– Giúp thân ta rồi Giúp đời, Giúp người
– Suy cho tích cực – Nghĩ cho thấu đáo
– Làm phải làm đồng bộ, vui phải vui cái chung, buồn cái buồn tập thể.
– Nói cái sai đề liên hồi chỉnh sửa
– Rèn cái chất bình tâm giữa trùng khơi nghĩ sáng
– Thì THÁCH THỨC kia chỉ là chất KÍCH THÍCH – KHÓ KHĂN đó mới là LÒ LUYỆN. Mang nó đi khắp nơi đâu CŨNG THÀNH.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here